Noty o Autorkach i Autorach / Author Notes


Majkiewicz, A. (2022). Noty o Autorkach i Autorach / Author Notes. Transfer. Reception Studies, 7, 341-355. https://doi.org/10.16926/trs.2022.07.10

Anna Majkiewicz  a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa (Częstochowa)   Poland
Most read articles by the same author(s)