Advisory Board


prof. Anna BABKA (Universität Wien)

prof. Edward BIAŁEK (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)

prof. Lothar BLUHM (Universität Koblenz-Landau)

prof. Rolf FIEGUTH (Universität Freiburg / Schweiz)

prof. Elżbieta HURNIK (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa)

prof. Wacław OSADNIK (University of Alberta, Edmonton)

prof. Mirosław OSSOWSKI (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)

prof. Wolfgang F. SCHWARZ (Universität Leipzig)

dr hab. prof. US Dorota SOŚNICKA (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)

prof. Grażyna B. SZEWCZYK (Uniwersytet Śląski, Katowice)

prof. Ewa TEODOROWICZ-HELLMAN (Stockholms Universitet),

prof. Manfred WEINBERG (Univerzita Karlova, Praha)

prof. Anna WYPYCH-GAWROŃSKA (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, Częstochowa)