Marian Kisiel’s poetic reflections on anxiety and death

Elżbieta Wróbel


Jan Dlugosz University in Częstochowa (Częstochowa) (Poland)

Abstract

This article deals with the lyricism of the contemporary poet Marian Kisiel. Kisiel’s work is centred around the themes of death and passing. The author reads and interprets selected texts of Kisiel through the meaning of death in the Middle Ages. The article uses the previous findings of researchers Krzysztof Kłosiński and Katarzyna Niesporek-Klanowska. It shows a different type of religiosity from that of the Middle Ages. The lyrical protagonist in Kisiel’s poems is no longer certain that the world follows a divine order and plan, which is illustrated by an analysis of two poems from Kisiel’s volume C’est la vie (wiersze) [poems], published in 2014.


Keywords:

Marian Kisiel, lyric, death, anxiety

References

Antropologia śmierci. Myśl francuska [The Anthropology of Death. French Thought], selection by Stanislaw Cichowicz, and Jakub M. Godzimirski, with an introduction by Stanisław Cichowicz. Translated by Stanisław Ciechowicz, and Jakub M. Godzimirski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Google Scholar

Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela[Parchment of Memories. Sketches on the poetry of Marian Kisiel], edited by Ewa Bartos, Paweł Majerski, and Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska]. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019. Google Scholar

Polska poezja świecka XV wieku [Polish secular Poetry of the 15th century], compiled by Maciej Włodarski. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1997. Google Scholar

„Stoję i patrzę na czym ten świat stoi”. O twórczości Ewy Lipskiej, [I am standing and lookimg at what this World stands for". On the work of Ewa Lipska], edited by Wojciech Ligęza, and Aneta Piech-Klikowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. Google Scholar

Eagleton, Terry. Kultura a śmierć Boga [Culture and the Death of God]. Translated by Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2014. Google Scholar

Jankélévitch, Vladimir. Tajemnica śmierci i zjawisko śmierci [The mystery of death and the phenomenon of death]. Translated by Stanisław Ciechowicz, and Jakub M. Godzimirski. In Antropologia śmierci. Myśl francuska [The Anthropology of Death. French Thought], selected by Stanisław Cichowicz, and Jakub M. Godzimirski, introduction by Stanisław Cichowicz, 43–76. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. Google Scholar

Kisiel, Marian. Nie śnijcie mnie w waszych snach [Do not dream me in your Dreams]. Sosnowiec: Studenckie Centrum Kultury RU ZSP Uniwersytetu Śląskiego „Zameczek –Remedium,” 1983. Google Scholar

Kisiel, Marian. Kronika nocy. Wiersze z lat 1982–1990 [Chronicle of the Night. Poems from 1982–1990]. Warszawa: Staromiejski Dom Kultury, 1992. Google Scholar

Kisiel, Marian. Gdy stoję tak nieruchomo. Wiersze, przekłady, imitacje [When I stand so still. Poems, translations, imitations]. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury, 1993. Google Scholar

Kisiel, Marian. Bliżej zimy niż lata. Wiersze, przekłady, imitacje [Closer to Winter than Summer. Poems, translations, imitations]. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury, 1995. Google Scholar

Kisiel, Marian. Wypominki. Wiersze z lat 1995–2008 [Prayer for the Dead. Poems from 1995–2008]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2009. Google Scholar

Kisiel, Marian. Czułość. Wiersze [Sensitivity. Poems]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2011. Google Scholar

Kisiel, Marian. Było i się zbyło. Wiersze [It was and is gone. Poems]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2012. Google Scholar

Kisiel, Marian. Nieuchronnie zbliżam się do was. Wiersze z lat 1980–2015 [Inevitably I'm getting closer to you. Poems from 1980–2015], selected by Andrzej Szuba. Kraków: Wydawnictwo Miniatura, 2012. Google Scholar

Kisiel, Marian. Droga [The Road]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2013. Google Scholar

Kisiel, Marian. C’est la vie (wiersze) [poems]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2014. Google Scholar

Kisiel, Marian. Martwa natura [Still life]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2015. Google Scholar

Kisiel, Marian. Łazarz [Lazarus]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2016. Google Scholar

Kisiel, Marian. Wieniec dla zmarłych. Wybór wierszy w układzie autora [The Wreath for the Dead. Selection of poems arranged by the author], afterword by Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2017. Google Scholar

Kisiel, Marian. Uniesie nas wiatr [We will be Carried by the Wind]. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2018. Google Scholar

Kisiel, Marian. Zielone pola (wiersze) [Green Fields (poems)], afterword Elżbieta Wróbel. Katowice: „Śląsk” Sp. z. o. o. Wydawnictwo Naukowe, 2020. Google Scholar

Kłosiński, Krzysztof. „Przymierze soli. O poezji Mariana Kisiela” [The Covenant of Salt. On the poetry of Marian Kisiel]. In Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela [Parchment of Memories. Sketches on the poetry of Marian Kisiel], edited by Ewa Bartos, Paweł Majerski, and Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska], 151–165. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019. Google Scholar

Legeżyńska, Anna. „„Żyję jak umiem”. Aura psycho-egzystencjalna w twórczości Mariana Kisiela” [“I live as I know how". Psycho-existential aura in the works of Marian Kisiel], in Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela [Parchment of Memories. Sketches on the poetry of Marian Kisiel], edited by Ewa Bartos, Paweł Majerski, and Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska], 17–26. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019. Google Scholar

Niesporek [Niesporek-Klanowska], Katarzyna. Ona. O tanatycznej wyobrazi Mariana Kisiela [She. On the Thanatic Imagination of Marian Kisiel]. In Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela [Parchment of Memories. Sketches on the poetry of Marian Kisiel], edited by Ewa Bartos, Paweł Majerski, and Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska], 281–295. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019. Google Scholar

Niewęgłowski, Wiesław Al. ks., and Janusz Rosikoń. Anioły [Angels]. Warszawa: Wydawnictwo Diecezji Peplińskiej „Bernardinum”, 2003. Google Scholar

Polonistą zostaje się w tramwaju. Z profesorem Marianem Kisielem rozmawia Bogdan Widera [One becomes a teacher of Polish on the streetcar. Professor Marian Kisiel is interviewed by Bogdan Widera]. Śląsk, no. 12 (2011): 52–54. Google Scholar

Pyzik, Tomasz. Teraz i zawsze. „O „Uniesie nas wiatr” Mariana Kisiela” [Now and Always. About "We will be Carried by the Wind” by Marian Kisiel]. In Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela [Parchment of Memories. Sketches on the poetry of Marian Kisiel], edited by Ewa Bartos, Paweł Majerski, and Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska], 231–244. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019. Google Scholar

Wróbel, Elżbieta. „Gospodarstwo pamięci Mariana Kisiela. Próba lektury kilku wierszy z minionego wieku” [Marian Kisiel's Memory Farm. An attempt to read some poems from the past century]. In Między XX a XXI wiekiem. Z literaturoznawczych warsztatów badawczych [Between the 20th and 21st Century. From literary research workshops], edited by Leszek Będkowski, and Grażyna Pietruszewska, 71–86. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2014. Google Scholar

Wróbel, Elżbieta. „Między słowami – między poetami. Mariana Kisiela poezja rozpisana na głosy” [Between Words – Between Poets. Marian Kisiel's poetry dissected for voices]. In Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela [Parchment of Memories. Sketches on the poetry of Marian Kisiel], edited by Ewa Bartos, Paweł Majerski, and Katarzyna Niesporek [Niesporek-Klanowska], 137–150. Gdańsk: wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2019. Google Scholar

Download


Published
2023-12-29

Cited by

Wróbel, E. (2023). Marian Kisiel’s poetic reflections on anxiety and death. Transfer. Reception Studies, 8, 287–299. https://doi.org/10.16926/trs.2023.08.12

Authors

Elżbieta Wróbel 

Jan Dlugosz University in Częstochowa (Częstochowa) Poland

Statistics

Abstract views: 0
PDF downloads: 0


License

Copyright (c) 2023 Transfer. Reception Studies

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


Similar Articles

1 2 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.