(P)odpowiedzi dla tłumacza literatury dziecięcej

Edyta Manasterska-Wiącek, Dyfuzja i paradyfuzja w przekładach literatury dla dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, ss. 247, ISBN 978-83-7784-639-1


MŁYNARCZYK, I. (2018). (P)odpowiedzi dla tłumacza literatury dziecięcej. Transfer. Reception Studies, 3, 311–314. https://doi.org/10.16926/trs.2018.03.14

Irmina MŁYNARCZYK  transfer@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa)  Poland