Hemingway mis-present. On the trail of shame

Jakub Suliga

jakub.suliga@doktorant.ujd.edu.pl
(Poland)

Abstract

The Hemingway that Poles know is Bronisław Zieliński's Hemingway. Once one of the most popular writers in Poland, today he is already forgotten. Using the example of one of Hemingway's most personal books, "Green Hills of Africa," the author examines whether the Polish reader has come to know the kind of Hemingway that the Nobel Prize winner really created. The translator knew the writer personally and fell into the trap of the "Hemingway myth" - he joined in the construction of the Nobel Prize winner's legend, trying to eliminate the affections of shame that can be found in the novel.


Keywords:

Hemingway, Zielinski, Green Hills of Africa, Shame affect

References

Baker, Carlos. Ernest Hemingway. Historia życia. Translated by Bronisław Zieliński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. Google Scholar

Balcerzan, Edward. Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatyski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. Google Scholar

Bieńkowski, Zbigniew. Notatnik amerykański. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. Google Scholar

Hejwowski, Krzysztof. Iluzja przekładu, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2015. Google Scholar

Hemingway, Ernest. 49 opowiadań. Translated by Mira Michałowska, Jan Zakrzewski, and Bronisław Zieliński, Afterword by Lech Budrecki. War-szawa: Świat Książki, 2003. Google Scholar

Hemingway, Ernest. Green Hills of Africa. London: Vintage, 2004. Google Scholar

Hemingway, Ernest. The First Forty-Nine Stories. London: Arrow Books, 1993. Google Scholar

Hemingway, Ernest. Zielone wzgórza Afryki. Translated by Bronisław Zie-liński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry,” 1967. Google Scholar

Hłasko, Marek. Piękni dwudziestoletni. Warszawa: Agora SA, 2014. Google Scholar

Levin, Haryy. „Uwagi o styku Ernest Hemingwaya.” Translated by Leszek Elektorowicz. In Hemingway w oczach krytyki światowej, edited by Henryk Krzeczkowski, 205–239. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968. Google Scholar

Łuczak, Ewa Barbara. „Czytając «obcego»: szukanie kosmopolityzmu w ‘Komu bije dzwon’.” In Ernest Hemingway, edited by Ewa Barbara Łuczak, 173–193. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. Google Scholar

Marzec, Bartosz. Na wzgórzach Idaho. Opowieść o Bronisławie Zielińskim, tłumaczu i przyjacielu Ernesta Hemingwaya. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2008. Google Scholar

Marzec, Bartosz. „Ryszard Kapuściński – ostatni romantyk.” Rzeczpospolita. Accessed January 22, 2012. https://www.rp.pl/literatura/art13958031-ryszard-kapuscinski-ostatni-romantyk. Google Scholar

Matkowski, Tomasz. Polowaneczko, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2009. Google Scholar

Michałowska, Mira. „3 opowiadania.” Przekrój 512 (1955): 7. Google Scholar

Michałowska, Mira. „Nieznane teksty Hemingwaya.” Literatura 42 (1986): 8. Google Scholar

Michałowska, Mira. Do zobaczenia, stary wilku. Opowieść o przyjaźni Ernesta Hemingwaya z jego polskim tłumaczem Bronisławem Zielińskim. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997. Google Scholar

„Nie żyje Roman Bratny.” Accessed July, 20, 2021. https://zaiks.org.pl/1405,196,nie_zyje_roman_bratny. Google Scholar

Próchniak, Paweł. „Miejsca nieistnienia (wypisy).” In Pamięć i afekty, edited by Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, and Ryszard Nycz, 491–510. War-szawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014. Google Scholar

Reynolds, Michael. Hemingway. Człowiek i pisarz. Translated by Anna Jaroszczuk, and Jan Jaroszczuk. Warszawa: Świat Książki, 2014. Google Scholar

Reynolds, Nicholas. Towarzysz Hemingway. Translated by Zbigniew Kościuk. Warszawa: Bellona, 2018. Google Scholar

Tomkins, Silvan. „Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura reakcji.” Teksty Drugie 4 (2016): 163–173. Google Scholar

Vonnegut, Kurt. Losy gorsze od śmierci. Translated by Jan Rybicki. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999. Google Scholar

Wiśniowski, Bronisław. Faulkner, Hemingway, Steinbeck. Warszawa: Czytelnik, 1963. Google Scholar


Published
2021-12-30

Cited by

Suliga, J. (2021). Hemingway mis-present. On the trail of shame. Transfer. Reception Studies, 6, 161–174. https://doi.org/10.16926/10.16926/trs.2021.06.09

Authors

Jakub Suliga 
jakub.suliga@doktorant.ujd.edu.pl
Poland

Statistics

Abstract views: 100
PDF downloads: 95