Hemingway mis-present. On the trail of shame


Abstract

The Hemingway that Poles know is Bronisław Zieliński's Hemingway. Once one of the most popular writers in Poland, today he is already forgotten. Using the example of one of Hemingway's most personal books, "Green Hills of Africa," the author examines whether the Polish reader has come to know the kind of Hemingway that the Nobel Prize winner really created. The translator knew the writer personally and fell into the trap of the "Hemingway myth" - he joined in the construction of the Nobel Prize winner's legend, trying to eliminate the affections of shame that can be found in the novel.


Keywords

Hemingway; Zielinski; Green Hills of Africa; Shame affect

Baker, Carlos. Ernest Hemingway. Historia życia. Translated by Bronisław Zieliński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.

Balcerzan, Edward. Tłumaczenie jako „wojna światów”. W kręgu translatologii i komparatyski. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Bieńkowski, Zbigniew. Notatnik amerykański. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.

Hejwowski, Krzysztof. Iluzja przekładu, Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2015.

Hemingway, Ernest. 49 opowiadań. Translated by Mira Michałowska, Jan Zakrzewski, and Bronisław Zieliński, Afterword by Lech Budrecki. War-szawa: Świat Książki, 2003.

Hemingway, Ernest. Green Hills of Africa. London: Vintage, 2004.

Hemingway, Ernest. The First Forty-Nine Stories. London: Arrow Books, 1993.

Hemingway, Ernest. Zielone wzgórza Afryki. Translated by Bronisław Zie-liński. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo „Iskry,” 1967.

Hłasko, Marek. Piękni dwudziestoletni. Warszawa: Agora SA, 2014.

Levin, Haryy. „Uwagi o styku Ernest Hemingwaya.” Translated by Leszek Elektorowicz. In Hemingway w oczach krytyki światowej, edited by Henryk Krzeczkowski, 205–239. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

Łuczak, Ewa Barbara. „Czytając «obcego»: szukanie kosmopolityzmu w ‘Komu bije dzwon’.” In Ernest Hemingway, edited by Ewa Barbara Łuczak, 173–193. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.

Marzec, Bartosz. Na wzgórzach Idaho. Opowieść o Bronisławie Zielińskim, tłumaczu i przyjacielu Ernesta Hemingwaya. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2008.

Marzec, Bartosz. „Ryszard Kapuściński – ostatni romantyk.” Rzeczpospolita. Accessed January 22, 2012. https://www.rp.pl/literatura/art13958031-ryszard-kapuscinski-ostatni-romantyk.

Matkowski, Tomasz. Polowaneczko, Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2009.

Michałowska, Mira. „3 opowiadania.” Przekrój 512 (1955): 7.

Michałowska, Mira. „Nieznane teksty Hemingwaya.” Literatura 42 (1986): 8.

Michałowska, Mira. Do zobaczenia, stary wilku. Opowieść o przyjaźni Ernesta Hemingwaya z jego polskim tłumaczem Bronisławem Zielińskim. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1997.

„Nie żyje Roman Bratny.” Accessed July, 20, 2021. https://zaiks.org.pl/1405,196,nie_zyje_roman_bratny.

Próchniak, Paweł. „Miejsca nieistnienia (wypisy).” In Pamięć i afekty, edited by Zofia Budrewicz, Roma Sendyka, and Ryszard Nycz, 491–510. War-szawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2014.

Reynolds, Michael. Hemingway. Człowiek i pisarz. Translated by Anna Jaroszczuk, and Jan Jaroszczuk. Warszawa: Świat Książki, 2014.

Reynolds, Nicholas. Towarzysz Hemingway. Translated by Zbigniew Kościuk. Warszawa: Bellona, 2018.

Tomkins, Silvan. „Wstyd-upokorzenie a pogarda-wstręt: natura reakcji.” Teksty Drugie 4 (2016): 163–173.

Vonnegut, Kurt. Losy gorsze od śmierci. Translated by Jan Rybicki. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1999.

Wiśniowski, Bronisław. Faulkner, Hemingway, Steinbeck. Warszawa: Czytelnik, 1963.


Published : 2021-12-30


Suliga, J. (2021). Hemingway mis-present. On the trail of shame. Transfer. Reception Studies, 6, 161-174. https://doi.org/10.16926/10.16926/trs.2021.06.09

Jakub Suliga  jakub.suliga@doktorant.ujd.edu.pl