Polish Reception of the German Romance Novel of the 21st Century


Abstract

Nowadays the romance novel is considered mainly as a genre of mass culture. Only a few attempts to restore the genre in the hierarchy of literary fiction and consequently in the critical reception can be named. This state of affairs is transferred into publishing policies and therefore into the mass reception. Thus, romance novels are either trivialized or revalued by changing or avoiding genre classifications. Prime examples are to find in the Polish reception of the latest German romance novels. Between trivialization (Haas, Glattauer) and revaluation (Streeruwitz, Handke), both of which don't succeed in general reception, there are works which could probably fill a gap between mass and high culture (Stamm, Kumpfmüller), if they were supported by professional criticism. This, as well as lack of translations of many important texts, leads to a general underestimation of the genre.


Keywords

romance novel, reception, publishers, literary critics.

[bez autora], Marlene Streeruwitz, http://ksiazki.onet.pl/marlene-streeruwitz/ts4zb [stan z 31.01.2016].

[bez autora], Złamana szpada uwodziciela http://kultura.newsweek.pl/zlamana-szpada-uwodziciela,10003,1,1.html [stan z 31.01.2016].

[bez autora], Książka o bezczelnym szczęściu bycia kochanym http://www.polskieradio.pl/8/738/Artykul/1443662,Ksiazka-o-bezczelnym-szczesciu-bycia-kochanym [stan z 31.01.2016].

[bez autora], [recenzja: Peter Stamm Siedem lat] http://www.radio.bialystok.pl/ksiazki/dladoroslych/id/123015 [stan z 31.01.2016].

[bez autora], [recenzja: Marlene Streeruwitz, Partygirl], „Lampa” 2005, nr 1.

Bjørnskau H., Få norske kjærlighetsromaner, źródło: http://www.nrk.no/kultur/bok/fa-norske-kjaerlighetsromaner-1.10872187 [stan z 31.01.2016].

Drynda J., W sieci namiętności – namiętność w Sieci. Miłosne spotkania w cyberprzestrzeni w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej, [w:] Miłość we współczesnych tekstach kultury, red. M. Szczepaniak, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2010, s. 169-182.

Illouz E., Die neue Liebesordnung. Frauen, Männer und „Shades of Grey”, przeł. M. Adrian, Suhrkamp, Berlin 2013.

Kopacki A., Don Juan, czyli tren, którego nie ma, „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 384-392.

Lepape P., Une histoire des romans d'amour, Seuil, Paris 2011; http://dx.doi.org/10.14375/NP.9782021054347.

Ławnikowska-Koper J., Marlene Streeruwitz. Dlaczego pozostaje feministką…, „Zbliżenia Interkulturowe. Polska – Niemcy – Europa” 2010, nr 8, s. 101–106.

Łukosz J., Nowy Don Juan, „Rzeczpospolita”, dodatek „Plus Książki”, (1–2.07.2006), s. 17.

Łukosz J., Opowieści nowego Don Juana, „Twórczość” 2005, nr 7, s. 115–118.

Majkiewicz A., Seria Schritte / Kroki na polskim rynku wydawniczym, „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, 2015, s. 213–232, http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.13.

Majkiewicz A., Społeczna recepcja serii Schritte / Kroki – obieg krytyczno- literacki, „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, 2015, s. 233–254, http://dx.doi.org/1016926/sn.2015.11.14 .

Mikrut I., [recenzja: Peter Handke, Don Juan (sam o sobie opowiada)], źródło: http://www.granice.pl/recenzja,don-juan--sam-o-sobie-opowiada-,241 [stan z 31.01.2016].

Müller B., Wenn Festplatten fremdgehen, „Süddeutsche Zeitung”, źródło: http://www.sueddeutsche.de/kultur/roman-alle-sieben-wellen-wenn-festplatten-fremdgehen-1.466954 [stan z 31.01.2016].

Niemczyńska M.I., W ten weekend idziemy wybrać książki – w Warszawie i Krakowie, źródło: http://wyborcza.pl/1,75475,17906957,W_ten_weekend_idziemy_wybrac_ksiazki_w_Warszawie.html [stan z 31.01.2016].

Pearce L., Romance Writing, Polity Press, Cambridge 2007.

Pokrywka R., Pisać o miłości – po niemiecku (Daniel Glattauer, Martin Walser), „Fraza” 2013, nr 4, s. 210–214.

Pokrywka R., W obronie pozycji absurdalnej (Wolf Haas), „Fraza” 2015, nr 3, s. 281–283.

Pyszczek G., Miłość i współczesność, „Nowe Książki” 2003, nr 12, s. 16.

Radłowska J., Polska recepcja twórczości Petera Handkego, [w:] Literatura austriacka w Polsce w latach 1980–2008. Bibliografia adnotowana, red. E. Białek, K. Nowakowska, Atut, Wrocław 2009, s. 147–160.

Ramsdell K., Romance Fiction. A Guide to the Genre, Libraries Unlimited, Englewood 1999.

Regis P., A Natural History of the Romance Novel, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2003; http://dx.doi.org/10.9783/9780812203103.

Rutka A., Portret kobiety z kryzysem kultury w tle: Marlene Streeruwitz Entfernung (2006) i Inga Iwasiów Na krótko (2012), „Roczniki Humanistyczne” 2013, t. 61, z. 5, s. 115–131.

Schneider J., Leser, Hörer, Zuschauer, [w:] Handbuch Kanon und Wertung. Theorien, Instanzen, Geschichte, red. G. Rippl, S. Winko, J.B. Metzler, Stuttgart 2013, s. 259–263.

Szczuka K., Kazimiera Szczuka poleca i odradza, źródło: http://gejowo.pl/index.php?pid=3&n_id=3681&n_offset=5685 [stan z 31.01.2016].

Stefaniak B., Niekończąca się opowieść, „Twórczość” 2007, nr 7, s. 128–133.

Uzdański G., Don Juan ucieka, „Nowe Książki” 2006, nr 9, s. 56–57.

Warońska J., Wirtualny raj, „Śląsk” 2013, nr 6, s. 55.

Wojnarowski T., Hańba krwi i austriacka femme fatale, „Portret on line” 2005, nr 7, (b.n.s.).


Published : 2016-03-30


POKRYWKA, R. (2016). Polish Reception of the German Romance Novel of the 21st Century. Transfer. Reception Studies, 1, 155-173. https://doi.org/10.16926/trs.2016.01.08

Rafał POKRYWKA  rafalpok@o2.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz)  Poland