Reading out the novels, Julia Franck's The Blindness of the Heart / Mittagsfrau and Jenny Erpenbeck's The Book of Words / Wörterbuch from the Polish perspective


Abstract

The paper undertakes the subject matter of the reception of Julia's Franck's The Blindness of the Heart / Mittagsfrau and Jenny's Erpenbeck's The Book of Words / Wörterbuch in Poland. While analyzing the quantity of reviews, commentaries, opinions in the academic, critical and literary circulation (also non-professional Internet circulation) of both works, she points at the bigger interest in reading out The Blindness of the Heart rather than The Book of Words. She believes it is so due to promotional activites of the publisher, where the novels appeared. They indicate that the readers more willingly choose a consecrated, already awarded author who has gained a medial recognition and prestige, rather than an important, of symbolic cap-ital and interest to only a narrow group of receivers. They also appreciate books of im-portance, unique ones, and not necessarily medially present. Moreover, the author indicates that while reading out The Blindness of the Heart one should notice the role of the national identity perspective of the inhabitants of Eastern Europe and the totalitarian optics , through which Jenny Erpenbeck's The Book of Words is read reveals the Polish-German historical ‘closeness', identical for both states of the Eastern Block. Summing up, the author claims that young German literature represented by the above mentioned authors still seldom becomes the subject of the research.


Keywords

The Blindness of the Heart; Mittagsfrau; Julia Franck; The Book of Words; Wörterbuch; Jenny Erpenbeck; reception; critical and literary circulation; consecrated writer; symbolic capital; national identity; totalitarianism

Autorinnenlexikon, źródło: https://www.uni-due.de/autorenlexikon/franck [stan z 17.05.2016].

Budziszewska W., Dialektologia a etnografia, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1986, nr 12, s. 12.

Buras P., Romanse bez miłości, „Gazeta Wyborcza”, 3.08.2010, źródło: http://www.kroki.pl/jirgl_franck-pol-rec3.html [stan z 11.06.2016].

Charnas T., Jenny Erpenbeck – z Niemiec do Polski, „Tomasz Charnas” [strona autorska], źródło: http://www.charnas.pl/akt_czyt.php?subaction=showfull&id=1238070286&archive=&start_from=&ucat=3& [stan z 1.12.2015].

Czechowicz J., „Słownik” Jenny Erpenbeck, „Krytycznym Okiem. Blog krytycznoliteracki Jarosława Czechowicza”, źródło: http://krytycznymokiem.blogspot.com/2008/02/sownik-jenny-erpenbeck.html [stan z 15.12.2015].

„Czytam Oglądam” [blog], Julia Franck, Południca, 1.07.2010, źródło: http://czytamogladam.blox.pl/2010/07/Julia-Franck-Poludnica.html [stan z 11.06.2016].

„Czytanki Anki” [blog], Południca-Julia Franck, 9.07.2010, źródło: http://czytankianki.blogspot.com/2010/07/poudnica-julia-franck.html [stan z 11.06.2016].

Danielewicz-Kerski D., Drzewo bez cienia – Julia Franck i pisanie genealogii, „Pogranicza” 2008, nr 1, s. 28.

Darska B., Nie umiem być z tym dzieckiem (J. Franck, Południca), „ A to Książ-ka Właśnie! Blog krytycznoliteracki Bernadetty Darskiej”, źródło: http://bernadettadarska.blog.onet.pl/2010/04/27/nie-umiem-byc-z-tym-dzieckiem-j-franck-poludnica/ [stan z 11.06.2016].

Hage V., Ganz schön abgedreht, „Der Spiegel”, 22.3.1999, nr 12, s. 244–246.

Iwasiów I., Pielęgniarka, „Tygodnik Powszechny”, 11.04.2010, źródło: http://www.kroki.pl/franck-pol2-rec3.html [stan z 11.06.2016].

Iwasiów S., Pociąg donikąd, „artPAPIER”, 1.04.2010, źródło: http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=104&artykul=2406&kat=1 [stan z 11.06.2016].

Jankowicz G., P. Marecki, A. Palęcka, J. Sowa, T. Warczok, Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierr’a Bourdieu. Raport z badań, Korpora-cja Ha!art, Kraków 2014.

Julia Franck w Polsce, Instytut Książki 8.04.2010, źródło: http://instytutksiazki.pl/wydarzenia,aktualnosci,24063,julia-franck-w-polsce.html, [stan z 17.05.2016].

Julia Franck, źródło: http://www.juliafranck.de/site/julia_franck/biographie [stan z 17.05.2016].

Kujawa-Eberharter A., Kobieta, dziecko, wiek XX, „Nowe Książki” 2010, nr 9, s. 51.

Majkiewicz A., Seria Schritte / Kroki na polskim rynku wydawniczym, „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, Częstochowa 2015, s. 213–232; http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.13.

Majkiewicz A., Społeczna recepcja serii Schritte / Kroki – obieg krytycznoliteracki, „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, Częstochowa 2015, s. 233–254; http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.14 .

„Młoda Pisarka Czyta” [blog], Południca – Julia Franck, 23.05.2010, źródło: http://mlodapisarkaczyta.blox.pl/2010/05/Poludnica-Julia-Franck.html [stan z 11.06.2016].

Piotrowska K., Trudny początek recepcji powieści Jenny Erpenbeck w Polsce, [w:] Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1989 roku, red. M. Wolting, S. Wolting, Universitas, Kraków [w druku].

Południca Julii Franck, „Fotel przy Kominku” [blog], 12.04.2011, źródło: http://fotelprzykominku.blox.pl/2011/04/Poludnica-Julii-Franck.html [stan z 11.06.2016].

Portal „Biblionetka.pl”, autor: norge, Jak mogła to zrobić?, 1.02.2012, źródło: http://www.biblionetka.pl/art.aspx?id=568583 [stan z 11.06.2016].

Robert M., Julia Franck – Południca, „Życie Warszawy”, 6.05.2010, źródło: http://www.kroki.pl/franck-pol2-rec2.html [stan z 11.06.2016].

Robert M., Zło ukryte w słowach – Jenny Erpenbeck „Słownik”, „Czytam Centralnie” [blog], źródło: http://czytamcentralnie.blogspot.com/2012/03/zo-ukryte-w-sowach-jenny-erpenbeck.html, 29.03.2012 [stan z 11.06.2016].

Rusinek W., Przepisywanie Niemiec, „Kwartalnik Kulturalny Opcje” 2010, nr 2, s. 113.

Rut J., O niewypowiadalności w słowach… wywiad z Julią Franck, 1.06.2010, źródło: http://bielawa.naszemiasto.pl/artykul/o-niewypowiadalnosci-w-slowach-wywiad-z-juliafranck,436128,art,t,id,tm.html [stan z 11.06.2016].

Sołowiej M., „Słownik” Jenny Erpenbeck, portal „Kafeteria.pl”, źródło: http:// kafeteria.pl/kultura/8222slownik8221-jenny-erpenbeck-a_4425, 28.03.2008 [stan z 15.12.2015].

Spotkanie autorskie z Jenny Erpenbeck, źródło: http://germanistyka.amu.edu.pl/pl/index.php/instytut-mm/z-ycia-instytutu-mainmenu-40/gocie-instytutu-mainmenu-84/685-spotkanie-autorskie-z-jenny-erpenbeck-zdjcia [stan z 17.05.2016].

Spotkanie z Julią Franck w Szczecinie, źródło: http://www.kroki.pl/imprezy.html [stan z 17.05.2016].

Ślepa na serce, (Julia Franck, Południca), „Beznadziejnie Zacofany w Lektu-rze”, 24.10.2013, źródło: http://zacofany-w-lekturze.pl/2013/10/slepa-na-serce-julia-franck-poludnica.html [stan z 11.06.2016].

To się czyta, http://www.polskieradio.pl/8/195/Artykul/197272,To-sie-czyta-Julia-Franck-Poludnica, [stan z 12.05.2016].

Wapińska M., Melancholia obcości, „Dziennik” dodatek „Kultura”, 2.04.2010, źródło: http://www.kroki.pl/franck-pol2-rec1.html [stan z 11.06.2016].

Wer ist ein Fräuleinwunder?, [w:] O. Saburo, Das „Fräuleinwunder” im Jahre 2006, s. 148, źródło: http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29201/1/WasedaGlobalForum_04_00_013_OKAMURA.pdf [stan z 17.05.2016].

Wolski P., Całkiem nowy sposób milczenia – Julia Franck i pytania o niemiec-ką pamięć, „Pogranicza” 2008, nr 1, s. 33.

Wolting M., Mroczna powieść o losie kobiety w XX wieku, [w:] Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej: szkice, komentarze, interpretacje, red. E. Białek i G. Kowal, t. 1, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2011, s. 327–332.

Wulff M., Die ergreifende Geschichte der Julia Franck, „Die Welt” 9.10.2007, źródło: http://www.welt.de/kultur/article1247144/Die-ergreifende-Geschichte-der-Julia-Franck.html [stan z 17.05.2016].

Wunderlich D., Julia Franck: Der neue Koch, Buchtipps&Filtipps,za: M. Fess- mann, „Süddeutsche Zeitung”, 15.10.1997, źródło: http://www.dieterwunderlich.de/Franck_neue_koch.htm#inhaltsangabe [stan z 16.05.2016].


Published : 2016-03-30


PIOTROWSKA, K. (2016). Reading out the novels, Julia Franck’s The Blindness of the Heart / Mittagsfrau and Jenny Erpenbeck’s The Book of Words / Wörterbuch from the Polish perspective. Transfer. Reception Studies, 1, 175–189. https://doi.org/10.16926/trs.2016.01.09

Katarzyna PIOTROWSKA 
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)  Poland