Polish voices about German history on the bases of two Polish productions of The Rock by Marius von Mayenburg


Abstract

Marius von Mayenburg (born in 1972) is one of the most influential contemporary German playwrights. He is also a stage director and translator who works with the Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin. He is an artist with the faith in history, as well as in the character. One of the consequences of this faith is The rock, a play written in 2008. This paper examines the Polish productions of this play. The first one was directed by Adam Nalepa and staged at Teatr Wybrzeże in Gdańsk in 2009. This performance was followed by a produc-tion directed by Grzegorz Wiśniewski, staged by the students at the Łódź Film School in 2014 and presented at the Studyjny Theatre. The two productions differ greatly on every level including adherence to the original text, choice of space, as well as acting style


Keywords

Marius von Mayenburg; The Rock; contemporary German drama; contemporary Polish theatre

Assmann A., Pięć strategii wypierania ze świadomości, przeł. A. Pełka, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009, s. 333–349.

Bal E., Postpamięć – za i przeciw wspólnocie. Obraz II wojny światowej widziany oczami polskich i włoskich dramatopisarzy, [w:] Zła pamięć: Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012.

Baran M., Jeden dom, trzy pokolenia, pięć kobiet, „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” 2009, nr 209.

Dobrowolski P, Teatralne wojny z kontrolą medialną, „Przestrzenie Teorii” 7, Adam Mickiewicz University Press, Poznań 2007; https://doi.org/10.14746/pt.2007.7.13.

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia” 2011, nr 105.

Historia oczami kobiet, rozmowa Mirosława Barana z Adamem Nalepą, „Gazeta Wyborcza – Trójmiasto” 2009, nr 207.

Mayenburg M. von, Kamień, przeł. J. Kaduczak, [w:] Współczesne sztuki uznanych autorów niemieckich, t. 1, ADiT, Warszawa 2010, s. 19–64.

Plakat teatralny: sztuka czy sztuka reklamy, rozmowa Pawła Płoskiego z Januszem Górskim, „Teatr” 2008, nr 6.

Program teatralny do spektaklu Kamień w reżyserii Adama Nalepy, premiera: 4 września 2009 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Redakcja programu: Jakub Roszkowski. Sierz A., In-Yer-Face Theatre: British Drama Today, Faber & Faber, Londyn 2001; http://dx.doi.org/10.1017/s0307883304220600.

Szymańska E., „Kamień” Mariusa von Mayenburga w teatrze Wybrzeże w Gdańsku jako przyczynek do dyskusji nad relacjami polsko-niemieckimi, [w:] Teatr – Literatura – Media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku, red. M. Leyko, A. Pełka, Primum Verbum, Łódź2013, s. 148–156.

Wierzę w siłę tekstu, rozmowa Kaliny Zalewskiej z Grzegorzem Wiśniewskim, „Teatr” 2010, nr 11.

Z Eryniami w zmowie, rozmowa Weroniki Szczawińskiej z Joanną Tokarską– Bakir, [w:] Zła pamięć: Przeciw-historia w polskim teatrze i dramacie, red. M. Kwaśniewska, G. Niziołek, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2012, s. 265–272.

Zalesiński, Jarosław, Dom na przedmieściu, „Dziennik Bałtycki” 2009, nr 209.

Puzyna-Chojka J., Figura obcego w dramacie współczesnym, źródło: Gra o tron, czyli wszyscy (nie)święci, rozmowa Martyny Wielewskiej z Adamem Nalepą, „Wybrzeża. Magazyn Teatru Wybrzeże” 2014, nr 15,

s. 2, źródło: http://static.teatrwybrzeze.pl/repository/work/doc/19473_1_PUBLISHED.pdf [dostęp: 03.10.2015].

Strona internetowa projektu „Stolperstein”, źródło: http://www.stolpersteine.eu [dostęp: 15.07.2018].

http://www.aict.art.pl/2010/10/11/figura-obcego-w-dramaciewspoczesnym/ [dostęp: 10.03.2015].


Published : 2018-10-05


ŁAPICKA, K. (2018). Polish voices about German history on the bases of two Polish productions of The Rock by Marius von Mayenburg. Transfer. Reception Studies, 3, 201–218. https://doi.org/10.16926/trs.2018.03.08

Kamila ŁAPICKA  colendra@gmail.com
Uniwersytet Warszawski (Warszawa)  Poland
https://orcid.org/0000-0003-1587-3026