Small longings in the small prose works by Robert Walser


Abstract

Subject of this article is the theme of longing, its varieties and functions, in the small prose works of Robert Walser, published in Polish in the volumes Mały krajobraz ze śniegiem  and Niedzielny spacer. In the light of Svetlana Boym's views, nostalgia takes two forms: restorative (longing for a lost past) and reflexive (prospective, focusing on longing as such). Robert Walser’s work is dominated by the second type of nostalgia; this theme, which is closely linked to desire, allows nostalgia to be situated in the symbolic order of space and movement; it is represented by metaphors associated with wandering, walking, stroll. Ultimately, reflexive longing rises in Walser's prose to the status of a basic existential situation and becomes one of the most essential determinants of human nature.


Keywords

wandering; longing; nostalgia; Swiss prose; existence; Robert Walser

Agamben Giorgio, Filozoficzna przechadzka Walsera, przeł. Andrzej Serafin, „Kronos” 2018, nr 1.
Baranowska Małgorzata, Proteusz na przechadzce, „Res Publica Nowa” 2004, nr 2.
Boym Svetlana, Nostalgia jako źródło cierpień, przeł. Iwona Boruszkowska, „Ruch Literacki” 2019, z.1, DOI:10.24425/rl.2018.124791
Gutorow Jacek, Hindurchgehen durch Worte, [w:] Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen, red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Łukasz Musiał, Daniel Pietrek, Göttingen 2020, https://doi.org/10.14220/9783737012102.27
Łukasiewicz Małgorzata, Mała scena, [w:] Rubryka pod różą, Kraków 2007.
Łukasiewicz Małgorzata, Pisać i przepisywać, https://www.dwutygodnik.com/artykul/8578-pisac-i-przepisywac.html
Łukasiewicz Małgorzata, Robert Walser, Warszawa 1990.
Łukasiewicz Małgorzata, Roberta Walsera przechadzki, „Literatura na Świecie” 1975, nr 8.
Markowski Michał Paweł, Ślady na śniegu, w: Kiwka, Kraków 2015.
Pliszka Marcin, Traumräume in der Prosa Robert Walsers, [w:] Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen, red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Łukasz Musiał, Daniel Pietrek, Göttingen 2020. https://doi.org/10.14220/9783737012102.147
Sebald W.G., Le promeneur solitaire. Pamięci Roberta Walsera, [w]: Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Wrocław 2019.
Skarbek Fryderyk, Małe przyjemności pożycia, Wrocław 1840.
Symotiuk Stefan, Filozofia i genius loci, Warszawa 1997.
Tatarkiewicz Władysław, Małe przyjemności, [w:] O szczęściu, Warszawa 2004.
Vanni Simone, S wie Spazierengehen und Schreiben in der Bieler Prosa Robert Walsers, [w:] Spaziergänge auf dem Papier. Robert Walser in Polen, red. Adrian Gleń, Jacek Gutorow, Łukasz Musiał, Daniel Pietrek, Göttingen 2020, https://doi.org/10.14220/9783737012102.201).
Walser Rober, Niedzielny spacer. Życie poety. Kraina jezior. Róża, tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Izabelin 2005.
Walser Robert, Mały krajobraz ze śniegiem. Małe poematy. Utwory prozą. Mała proza, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Izabelin 2003.

Published : 2022-12-30


Pliszka, M. (2022). Small longings in the small prose works by Robert Walser. Transfer. Reception Studies, 7, 189-200. https://doi.org/10.16926/trs.2022.07.09

Marcin Pliszka  marcin.pliszka@uph.edu.pl
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce  Poland