Bruno Winawer o tęsknocie. Analiza wybranych utworów


Abstract

The author presents the functions of longing and the ways in which it is represented on the example of a few selected works by Bruno Winawer, an artist who made his debut in the Young Poland period and whose popularity and critical acclaim in the interwar period was ensured primarily by his dramas and columns. The author used texts from the initial and final phases of Winawer's work, the plays: Niziny [Lowlands] (1910), The Book of Job (1921),  Ryk byłego lwa [The Roar of the Former Lion] (1936) and Żywy Ładunek [The Living Load]  (1938), as well as a poem published in 'Chimera' (1907) as analytical material.

By analysing Winawer's works, the author was able to diagnose longing as a consequence of feeling a lack or experiencing a loss, which led to distinguishing two types of longing: longing for something (longing spurs them to action, which is often almost exclusively limited to the realisation of a goal located in the indefinite future, which is not always clearly specified) and longing after the loss of something (people are passive, discouraged, embittered). The characters' longing is revealed in their words, behaviour and the way they perceive the world, although the power of experiencing it is also influenced by the current environment and the setting of the depicted world. In her article, the author also reflects on the longing revealed in Winawer's biography.


Keywords

Bruno Winawer; Longing; Interwar literature; Young Poland poetry; Young Poland drama; Interwar drama

Brodzki, Józef. „Bruno Winawer, naukowiec, komediopisarz i… radio-telegrafista.” Problemy, no. 2 (1952): 113–116.

Irzykowski, Karol. Pisma teatralne, vol. 1: 1896–1926. Recenzje i felietony, artykuły, listy otwarte, collected and edited by Janina Bahr, bibliographical information by Barbara Winklowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1995.

Oddźwięki – odbicia – odcienie. Wiek XIX wobec sztuk, eds. Borkowska-Rychlewska Alina, Radosław Okulicz-Kozaryn, Aleksader Krawczyk, and Karolina Karpińska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020.

Symotiuk, Stefan. „Człowiek tęsknoty.” In Tęsknota w kulturze,” edited by Jadwiga Mizińska, and Halina Rarot, 13–19. Lublin: Wydawnictwo Uni-wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Chamitow, Mikołaj. „Ludzie tęsknoty i ludzie nudy. Tajemnica samotności i współistnienia.” In Tęsknota w kulturze, edited by Jadwiga Mizińska, and Halina Rarot, 20–28. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Mizińska, Jadwiga. „Tęsknota do siebie.” In Tęsknota w kulturze, edited by Jadwiga Mizińska, and Halina Rarot, 29–44. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Tęsknota w kulturze, edited by Jadwiga Mizińska, and Halina Rarot. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

'Varia [Kazimierz Wroczyński…].' Chimera, vol. 10 (1907): 596.

Winawer, Bruno. “Akwatinta.” Chimera, vol. 10 (1907): 496.

Winawer Bruno. Cargo. Podróż dziewicza w trzech aktach, typescript in Archiwum Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, signature 1106 [title variation: Żywy ładunek].

Winawer, Bruno. Księga Hioba. Komedia nudna w trzech aktach. Warszawa: by the author, 1921.

Winawer, Bruno [Chryzostom Pindar]. „Na marginesach kurierka.” Sowizdrzał, no. 6 (1918).

Winawer, Bruno. Niziny. Rzecz w czterech odsłonach. 1910, typescript in Muzeum Teatralne in Warsaw, signature 1711.

Winawer, Bruno. Ryk byłego lwa. Komedia w trzech aktach, typescript in Muzeum Teatralne in Warsaw, TP 982.

Wroczyński, Kazimierz. Pół wieku wspomnień teatralnych. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, 1957.


Published : 2022-12-30


Warońska-Gęsiarz, J. (2022). Bruno Winawer o tęsknocie. Analiza wybranych utworów. Transfer. Reception Studies, 7, 243-262. https://doi.org/10.16926/trs.2022.07.16

Joanna Warońska-Gęsiarz  j.waronska@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa  Poland