“Compassion”. The reception of Czesław Miłosz’s works in China


Abstract

The works of Czesław Miłosz have been translated into Chinese for about forty years. The turning point is marked by 1980, the year when the poet was awarded the Nobel Prize in Literature. The aim of the paper is to analyse the reception of Czesław Miłosz’s works by Chinese readers and to highlight the contexts associated with them. Until now, five vol-umes of the poet’s poetry have been published in China. In addition, five volumes of essays have been translated from Polish and one from English into Chinese.
Reflecting the Chinese perception of Miłosz’s oeuvre, four stages of the reception history of his works can be traced. The presence and reception of the Polish Nobel Prize winner in Chinese culture is strongly influenced by the reception of all Eastern European literature in China. In addition to Chinese researchers of Polish and foreign literature, Miłosz’s works were also of interest to Chinese poets in the 1990s, who sought inspiration in his poetry to contem-porise their own poetry.Keywords

Reception of Polish literature abroad; Reception of Czesław Miłosz’s oeuvre in China

Ceremonia wręczenia nagrody FENIKS im. Tadeusza Micińskiego w roku 2018, China Art News 22.09.2018. http://www.yidianzixun.com/article/0K6wBzee/amp.

Chuan, Xi. “Yìzhě Dǎoyán: Mǐwòshí de Lìngyīgè Ōuzhōu” (译者导言: 米沃什的另一个欧洲) [Przedmowa od tłumaczy: Inna Europa Miłosza]. In Czesław Miłosz. Mǐwòshí Cídiǎn (米沃什词典) [Abecadło Miłosza]. Translated by Xi Chuan, and Bei Ta, 15–16. Szanghaj: SanlianShudian, 2004.

Guang, Chen. “Zuòjiā Xiǎo zhuǎn: Qièsīwǎfū Mǐwòshí” (作家小传: 切斯瓦夫·米沃什) [Biografia autora: Czesław Miłosz]. Shìjiè Wénxué (世界文学) [Literatura Światowa], no. 1 (1981): 249–250.

Majia, Jidi. “Chénmò: Xiàngěi Qièsīwǎfū Mǐwòshí” (沉默:献给切斯瓦夫· 米沃什) [Milczenie: Czesławowi Miłoszowi]. In Jidi Majia. Shēnfèn (身份) [Tożsamość], 264–265. Nanjing: Jiangsu Wenyi Chubanshe, 2013.

Miłosz, Czesław. “Suíbǐ Liùpiān”, (随笔六篇) [Sześć esejów]. Translated by Yuan Honggeng [袁洪庚], Shìjiè Wénxué (世界文学) [Literatura Światowa], no. 5 (1996): 265–283.

Miłosz, Czesław. Bèijìngù de Tóunǎo (被禁锢的头脑) [Zniewolony umysł]. Translated by Wu Lan, and Yi Lijun. Guilin: Guangxi Normal University, 2013.

Miłosz, Czesław. Chāisàn de Bǐjìbù (拆散的笔记簿) [Osobny zeszyt]. Translated by Lv Yuan. Guilin: Lijiang Chubanshe, 1989.

Miłosz, Czesław. Dì’èr Kōngjiān (第二空间) [Druga przestrzeń]. Translated by Zhou Weichi. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2015.

Miłosz, Czesław. Lièrén de Yīnián (猎人的一年) [Rok myśliwego]. Translated by Li Yiliang. Guilin: Guangxi Normal University, 2019.

Miłosz, Czesław. Lùbiān Gǒu (路边狗) [Piesek przydrożny]. Translated by Zhao Weiting. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2017.

Miłosz, Czesław. Mǐwòshí Cídiǎn (米沃什词典) [Abecadło Miłosza]. Translated by Xi Chuan, and Bei Ta. Szanghaj: SanlianShudian, 2004.

Miłosz, Czesław. Mǐwòshí Shījí (zǒngsìjuǎn) (米沃什诗集(总四卷)) [Wybór wierszy Czesława Miłosza (cztery tomy)]. Translated by Lin Hongliang, and Yang Deyou, and Zhao Gang. Szanghaj: Shanghai Yiwen Chubanshe, 2018.

Miłosz, Czesław. Odczyt z okazji otrzymania Nagrody Nobla. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1980/milosz/25508-czeslaw-milosz-nobel-lecture-1980/.

Miłosz, Czesław. Qiè Mǐwòshí Shīxuǎn (切·米沃什诗选) [Wybrane wiersze Cz. Miłosza]. Translated by Zhang Shuguang [张曙光]. Shijiazhuang: Hebei Jiaoyu Chubanshe, 2002.

Miłosz, Czesław. Shī de Jiànzhèng (诗的见证) [Świadectwo poezji]. Translated by Huang Canran. Guilin: Guangxi Normal University, 2013.

Miłosz, Czesław. “Shī de Jiànzhèng” (诗的见证), [Świadectwo poezji]. Translated by Ma, Gaoming [马高明]. In Xīfāng Xiàndài Shīlùn (西方现代诗论) [Współczesna poetyka Zachodu], edited by Yang Kunaghan [杨匡汉], Liu Fuchun [刘福春], 595–609. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 1988.

Xing, Gao. “Jìyì, yuèdú, lìngyīzhǒng Mùguāng (Zǒngxù)” (记忆,阅读, 另一种目光(总序)) [Główna przedmowa: pamięć, czytanie, inna wizja]. In Czesław Miłosz, Dì’èr Kōngjiān (第二空间) [Druga przestrzeń]. Translated by Zhou Weitchi. Guangzhou: Huacheng Chubanshe, 2015.

Lu, Xun. “‘Tíwèidìng’ Cǎo (Yīzhìsān)” (“题未定”草(一至三)) [Szkic bez tytułu (1-3)], w Lu Xun, Qiejieting Zawen Erji (且介亭杂文二集) [Drugi zbiór esejów Qiejieting], 114–122. Nanjing: Yilin Chubanshe, 2014.

Yuan, Lv. “Yìběn Qiányán: Fāzì Xìngcúnzhě de Zérèngǎn” (译本前言: 发自幸存者的责任感) [Przedmowa od tłumaczy: Odpowiedzialność osoby, która się ocaliła]. In Czesław Miłosz, Chāisàn de Bǐjìbù (拆散的笔记簿) [Osobny zeszyt]. Translated by Lv Yuan, 1–6. Gui Lin: Lijiang Chubanshe, 1989.


Published : 2020-12-31


Zhao, W. (2020). “Compassion”. The reception of Czesław Miłosz’s works in China. Transfer. Reception Studies, 5, 281-295. https://doi.org/10.16926/trs.2020.05.13

Weiting Zhao  zhaoweitingbfsu@126.com
Běijīng Wàiguóyǔ Dàxué, China  China