Topographies of the Works of Artur Becker


Abstract

The article aims to present the topographies in the prose and essays of the Polish-German writer Artur Becker. Becker comes from Warmia and Masuria, and constantly returns to the land of his youth, which by modern literary scholars, following William Blake and Czesław Miłosz, is called ‘The Land of Nod’ or no-man's- land. Both the writer and his literary heroes resemble the mythological Odysseus, who returns to his homeland driven by longing. Artur Becker is an emigrant like Adam Mickiewicz and Czesław Miłosz, and he perceives his homeland through the prism of socio-political changes after 1989. Becker's essay writing promotes Polish culture and literature. Becker refers not only to well-known and respected Polish poets, but also acquaints the reader with the literary and translation output of less-known Polish authors.


Keywords

Artur Becker; Warmia-Masuria; migration literature; Polish-German literature; transculture

Becker A., Der Dadajsee, STINT Verlag, Bremen 1997.

Becker A., Kosmopolen. Auf der Suche nach einem europäischen Zuhause. Essays, Weissbooks, Frankfurt am Main 2016.

Becker A., Der Lippenstift meiner Mutter, btb Verlag, München 2012.

Becker A., Nóż w wódzie. Pieśń o topielcach, przeł. J. Demko, M. Żółtowska-Sikora, Borussia, Olsztyn 2013.

Becker A., Sieben Tage mit Lidia, Weissbooks, Frankfurt am Main 2014.

Becker A., Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, Weissbooks, Frankfurt am Main 2013.

Brakoniecki K., Ziemia Obiecana, Kraina Nod, Borussia? Obraz Warmii i Mazur w literaturze olsztyńskiej, [w:] K.

Brakoniecki, W. Lipscher (red.), Borussia. Ziemia i ludzie. Antologia literacka, Borussia, Olsztyn 1999, s. 563–580.

Fiut A., Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza, Open, Warszawa 1993.

Kardach M., Polska recepcja niemieckiej literatury autorstwa polskich pisarzy-emigrantów. Studium przypadku: Artur Becker oraz jego twórczość w latach 1997–2016, [w:] M. Wolting, S. Wolting (red.), Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, Universitas, Kraków 2016, s. 273 –296.

La Capria R., Minimalna Wenecja, [w:] Predrag Matvejevič, Inna Wenecja, Pogranicze, Sejny 2005, s. 5–8.

Miłosz Cz., Ziemia Ulro, Znak, Kraków 1994.

Sadzik J., Inne niebo, inna ziemia, [w:] Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, Znak, Kraków 1994, s. 7–19.

Zaleski M., Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.


Published : 2019-12-30


Gajdis, A. (2019). Topographies of the Works of Artur Becker. Transfer. Reception Studies, 4, 149-161. https://doi.org/10.16926/trs.2019.04.09

Anna Gajdis  anna.gajdis@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)  Poland
https://orcid.org/0000-0002-7096-883X