The cultural potential of longing. Some philological reflections


Abstract

The aim of this paper is to shed light on the (semantic, cultural) meanings implied by the word "longing" in a diachronic and synchronic perspective. Starting from the original meanings of the noun "longing" in Proto-Slavic, the authors aim to demonstrate that longing as a philosophical concept was first constituted in the Judeo-Christian tradition and that its basis was the idea of the imperfection of the human condition and the consequent striving for the ideal. With reference to the typology of nostalgia proposed by the Russian-American cultural theorist Svetlana Boym, two types of longing (restorative and reflexive) are distin-guished, the criterion for their separation being localisation of the object of longing on the time axis: past-future. The researchers argue that today we are dealing with an omnipresent longing, which on the one hand is due to the worrying situation in the world (e.g. the war in Ukraine) and, on the other hand, to the general tendency of today's world, i.e. the impossibility of reaching a state of fulfilment. The creative reflection of contemporary writers on experienced and/or expected loss ultimately confirms the cultural potential of the concept of longing.


Keywords

Svetlana Boym; longing; restorative longing; reflective longing

Boym, Svetlana. „Nostalgia jako źródło cierpień.” Translated by Iwona Boruszkowska. Ruch Literacki LX, no. 1 (352) (2019): 99. DOI 10.24425/rl.2018.124791.

Boym, Svetlana. The Future of Nostalgia. New York: Basic Books, 2001. Brückner, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927.

Corbineau-Hoffmann, Angelika. „Sehnsucht.“ In Historisches Wörterbuch der Philosophie online. Accessed December 1, 2022. https://www.schwa-beonline.ch/schwabe-xaveropp/elibrary/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27verw.sehnsucht%27%20and%20%40ou-tline_id%3D. DOI. 10.24894/HWPh.3768.

Heidegger, Martin. Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności. Translated by Robert Marszałek. Warszawa: KR, 2004.

Gauger, Andreas. Jakob Böhme und das Wesen seiner Mystik. Berlin: Weißensee-Verlag, 2000. Linde, Samuel Bogumił. Słownik Języka Polskiego. Lwów: Zakład Ossolińskich, 1859, vol. V R.T.

Nowicki, Andrzej Rusław. „Filozofia tęsknoty do miejsc, od których jesteśmy daleko.” žurnal fìlosofìv slov'âns'kih krain, no. 2 (2002): 260-270.

Nowicki, Andrzej Rusław. Filozofia tęsknoty. Accessed December 1, 2021. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,6273/k,2.

Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. Edited by Halina Zgółkowa. Poznań: Kurpisz, 2003, vol. 42.

Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. Filozoficzne badania nas istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi. Translated by Bogdan Baran. Kraków: Inter esse, 2003.

Simon, Coen. Warten macht glücklich. Eine Philosophie der Sehnsucht. Darm-stadt: Theiss, 2015.

Słownik Języka Polskiego. Edited by Witold Doroszewski. Warszawa: PWN, 1967. Vol. 9 T-Wyf.

Sobota, Daniel R. Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie. Vol. II: Filozofia życia, filozofia egzystencji i filozofia religii. Bydgoszcz: Fundacja Kultury Yakiza, 2013.

Tatarkiewicz, Władysław. O szczęściu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, 2010.

„Tęskna ciekawostka.” Accessed Dezember 1,2021. https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/TESKNA_CIEKAWOSTKA.

The Banshees of Inisherin. Directed, written, and produced by Martin McDonagh. Irlandia 2022.

Tokarczuk, Olga. Dom dzienny, dom nocny. Wałbrzych: Wydawnictwo „Ruta”, 1999.


Published : 2022-12-30


Majkiewicz, A., & Ławnikowska-Koper, J. (2022). The cultural potential of longing. Some philological reflections. Transfer. Reception Studies, 7, 19-28. https://doi.org/10.16926/trs.2022.07.19

Anna Majkiewicz  a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa  Poland
Joanna Ławnikowska-Koper 
Jan Dlugosz University in Częstochowa  Poland
Most read articles by the same author(s)