Migrant and Nomad: Identity in Flux – A Trend or Necessity?


Abstract

The author undertakes an effort to answer the question whether the observable, contemporary migrant movements – excluding coerced migration – is a specific trend in order to be labeled contemporary wanderers i.e. digital nomads. Further, she speculates upon the question of identity in flux (the process of emancipation and settlement), and in her description, she employs the ideas of ‘foraging’ and ‘dispersal’. The presented deliberations lead to an inevitable new identity model of ‘world citizen’.


Keywords

migrant; identity; nomad; digital nomad; emancipation

Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.

Hatalska N., Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach, hatalska.com, 2017, źródło: http://infuture.insitute/ [dostęp: 20.09.2019].

Hoffman E., Poza ojczyzną, przeł. T. Bilczewski, „Tygodnik Powszechny”, 26.09.2011, źródło: https://www.tygodnikpowszechny.pl/poza-obczyzna-140265 [dostęp: 22.09.2019].

Kunce A., Zlokalizować tożsamość, [w:] W. Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości, Universitas, Kraków 2007, s. 79–95.

Skarga B., Tożsamość i różnica, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.


Published : 2019-12-30


Majkiewicz, A. (2019). Migrant and Nomad: Identity in Flux – A Trend or Necessity?. Transfer. Reception Studies, 4, 295-301. https://doi.org/10.16926/trs.2019.04.19

Anna Majkiewicz  a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Częstochowa)   Poland
https://orcid.org/0000-0003-3901-2140
Most read articles by the same author(s)