Tożsamość – pamięć – przestrzeń w najnowszej literaturze niemieckojęzycznej

Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur, hg. M. Wolting, V&R unipress, Göttingen 2017, ss. 362, ISBN 978-3-8471-0741-5


MAJKIEWICZ, A. (2018). Tożsamość – pamięć – przestrzeń w najnowszej literaturze niemieckojęzycznej. Transfer. Reception Studies, 3, 303–310. https://doi.org/10.16926/trs.2018.03.13

Anna MAJKIEWICZ  a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie  (Częstochowa)  Poland
https://orcid.org/0000-0003-3901-2140