Powieściowa historical fiction Christopha Ransmayra w polskim obiegu krytycznoliterackim

Anna Majkiewicz

a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa (Poland)


Abstract

The author, researching critical-literary discussions in daily and trade press, has proven that the novels, Die letzte Welt (The Last World)and Morbus Kitahara by Christoph Ransmayr, an Austrian writer, the winner of Prix Aristeion, a European Union award, did not come into a public discourse and are hardly noticeable in the Polish reading reception. According to the author, it is related to the historic narrative; and the issue of settlement of the writers novels.


Keywords:

Die letzte Welt (The Last World ), Morbus Kithara, literary criticism, historical fiction, holocaust

References

Bolecki W., Co to jest krytyka? Wypowiedzi metakrytyczne 1918–1939, [w:] Badania nad krytyką literacką, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 101–113. Google Scholar

Cieślak R., Apokaliptyk wielbiący życie, „Tygiel Kultury” 2002, nr 4/6, s. 155–158. Google Scholar

Cieślak R., Christopha Ransmayra spory z historią, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7/9, s. 110–115. Google Scholar

Cyranowicz M., Jak krytyka nie służy krytykowi – czyli o tym, co traci krytyk jako czytelnik, pisząc recenzję, [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kocicka, T. Cieślik-Sokołowski, Google Scholar

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007, s. 235–244. Google Scholar

Dybciak K., Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981. Google Scholar

Gołaszewska M., Filozoficzne podstawy krytyki literackiej, PWN, Warszawa 1963. Google Scholar

Kopacki A., Narracyjny zespół Kitahary, „Literatura na Świecie” 2005, nr 1–2, s. 338–353. Google Scholar

Kopacki A., Ostatni świat, czyli igraszki z zagładą, „Literatura na Świecie” 2000, nr 1/2, s. 350–368. Google Scholar

Kovář J., Acht Thesen zu Christoph Ransmayrs Roman „Die letzte Welt", źródło: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/105336/1_BrunnerBeitratgeGermanistikNordistik_07-1990-1_9.pdf?sequence=1 [stan z 20.02.2016]. Google Scholar

Kunicki W., Polechoński K., Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930–1998. Studium recepcyjne – Bibliografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999. Google Scholar

Kurkiewicz J., Tekturowe głazy, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 29 (18.07.2004), s. 16–17. Google Scholar

Lisowski K., Przestronność czasu, „Nowe Książki” 1999, nr 4, s. 23. Google Scholar

Łukasiewicz M., Rok niebezpiecznego życia, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 9, s. 13. Google Scholar

Łukasiewicz M., Smutek przypowieści, „Znak” 2004, nr 3, s. 99–103. Google Scholar

Majkiewicz A., Polska recepcja austriackiej literatury Holocaustowej drugiego pokolenia na przykładzie „Rodowodów” Roberta Schindla, [w:] Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1989 roku, red. M. Wolting, S. Wolting, Universitas, Kraków 2016, s. 373–383. Google Scholar

Majkiewicz A., Postmodernizm we wstępie, „Fa-Art” 1999, nr 1, s. 34–36. Google Scholar

Majkiewicz A., Seria Schritte/Kroki na polskim rynku wydawniczym, [w:] „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, Częstochowa 2015, s. 213–232, http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.13. Google Scholar

Majkiewicz A., Społeczna recepcja serii Schritte/Kroki – obieg krytycznoliteracki, [w:] „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, Częstochowa 2015, s. 233–254, http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.14. Google Scholar

Miecznicka M., Morbus Kitahara, Ransmayr Christoph, „Gazeta Wyborcza”, 21.12.2003, źródło: http://wyborcza.pl/1,75171836425,html [stan z 10.05.2016]. Google Scholar

Nowak M., Życie codzienne po końcu świata. „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 291, s. 25. Google Scholar

Pawłowski W., Przypowieść o żelaznym mieście, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 281, dod. „Książki” [1.12.1998], s. 10. Google Scholar

Ransmayr Ch., Der Weg nach Surabaya. Reportagen und kleine Prosa, Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1997. Google Scholar

Ransmayr Ch., Królowa Polski: pielgrzymka polityczna (fragment), przeł. J. Ziółkowski, „Odra” 1999, nr 6, s. 40–48. Google Scholar

Ransmayr Ch., Morbus Kitahara (fragment), przeł. S. Lisiecka, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7/9, s. 87–109. Google Scholar

Ransmayr Ch., Morbus Kitahara, przeł. S. Lisiecka, Państwowy Instytut Wydawniczym, Warszawa 2003, 421 s. Google Scholar

Ransmayr Ch., Ostatni świat (fragment), przeł. J.S. Buras, „Literatura na Świecie” 1996, nr 8/9, s. 128–177. Google Scholar

Ransmayr Ch., Ostatni świat. Powieść z dodatkiem owidiuszowego repertuaru, przeł. J.S. Buras, wstępem opatrzył A. Szczypiorski, Wydawnictwo Sic!, seria Spojrzenia, Warszawa 1998, 281 s. Google Scholar

Ransmayr Ch., Przemyśl: lekcja środkowoeuropejska, przeł. J. Ziółkowski, „Nowa Okolica Poetów” 1999, nr 4, s. 251–255. Google Scholar

Ransmayr Ch., Przemyśl: lekcja środkowoeuropejska, przeł. J. Ziółkowski, „Borussia” 2000, nr 20/21, s. 85–89. Google Scholar

Ransmayr Ch., Im blinden Winkel. Nachrichten aus Mitteleuropa, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1989. Google Scholar

Ransmayr Ch., Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder Die Entdeckung des Wesentlichen, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2000. Google Scholar

Recenzje https://www.perlentaucher.de/buch/christoph-ransmayr/strahlender-untergang.html [stan z 30.03.2016]. Google Scholar

Cieślak R., Christopha Ransmayra spory z historią, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7/9, s. 110–115. Google Scholar

Schmidt-Dengler W., Nic nie zachowa swojej postaci: o powieści Christopha Ransmayra „Ostatni świat”, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie” 1996, nr 8/9, s. 178–189. Google Scholar

Smoleński P., Co wolno młodemu Niemcowi, „Gazeta Wyborcza”, 9.10.2007, s. 18. Google Scholar

Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder Die Entdeckung des Wesentlichen [opis książki], źródło: http://www.zvab.com/Strahlender-Untergang-Reproduktionen-Photographien-Willy-Puchner/16404000185/buch [stan z 30.03.2016]. Google Scholar

Swobodnym krokiem w literaturę, Dodatek do „Rzeczypospolitej”, 7.11.2005, źródło: http://www.kroki.pl/echamedialne04.html [stan z 10.09.2014]. Google Scholar

Tłumacząc, staję się kimś innym. Z Małgorzatą Łukasiewicz rozmawia Agnieszka Papieska. „Nowe Książki” 2007, nr 10, s. 4–7. Google Scholar

Wolff-Powęska A., Pamięć – brzemię i uwolnienie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011. Google Scholar

Zaworska H., Czas biegnący wstecz, „Nowe Książki” 2004, nr 3, s. 63. Google Scholar


Published
2016-03-30

Cited by

Majkiewicz, A. (2016). Powieściowa historical fiction Christopha Ransmayra w polskim obiegu krytycznoliterackim. Transfer. Reception Studies, 1, 115–129. Retrieved from http://www.transfer.whum.ujd.edu.pl/index.php/trs/article/view/158

Authors

Anna Majkiewicz 
a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa Poland

Statistics

Abstract views: 8
PDF downloads: 12Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.