Powieściowa historical fiction Christopha Ransmayra w polskim obiegu krytycznoliterackimAbstract

The author, researching critical-literary discussions in daily and trade press, has proven that the novels, Die letzte Welt (The Last World)and Morbus Kitahara by Christoph Ransmayr, an Austrian writer, the winner of Prix Aristeion, a European Union award, did not come into a public discourse and are hardly noticeable in the Polish reading reception. According to the author, it is related to the historic narrative; and the issue of settlement of the writers novels.


Keywords

Die letzte Welt (The Last World ); Morbus Kithara; literary criticism; historical fiction; holocaust

Bolecki W., Co to jest krytyka? Wypowiedzi metakrytyczne 1918–1939, [w:] Badania nad krytyką literacką, red. M. Głowiński, K. Dybciak, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 101–113.

Cieślak R., Apokaliptyk wielbiący życie, „Tygiel Kultury” 2002, nr 4/6, s. 155–158.

Cieślak R., Christopha Ransmayra spory z historią, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7/9, s. 110–115.

Cyranowicz M., Jak krytyka nie służy krytykowi – czyli o tym, co traci krytyk jako czytelnik, pisząc recenzję, [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kocicka, T. Cieślik-Sokołowski,

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2007, s. 235–244.

Dybciak K., Personalistyczna krytyka literacka. Teoria i opis nurtu z lat trzydziestych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1981.

Gołaszewska M., Filozoficzne podstawy krytyki literackiej, PWN, Warszawa 1963.

Kopacki A., Narracyjny zespół Kitahary, „Literatura na Świecie” 2005, nr 1–2, s. 338–353.

Kopacki A., Ostatni świat, czyli igraszki z zagładą, „Literatura na Świecie” 2000, nr 1/2, s. 350–368.

Kovář J., Acht Thesen zu Christoph Ransmayrs Roman „Die letzte Welt", źródło: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/105336/1_BrunnerBeitratgeGermanistikNordistik_07-1990-1_9.pdf?sequence=1 [stan z 20.02.2016].

Kunicki W., Polechoński K., Ernst Jünger w publicystyce i literaturze polskiej lat 1930–1998. Studium recepcyjne – Bibliografia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

Kurkiewicz J., Tekturowe głazy, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 29 (18.07.2004), s. 16–17.

Lisowski K., Przestronność czasu, „Nowe Książki” 1999, nr 4, s. 23.

Łukasiewicz M., Rok niebezpiecznego życia, „Tygodnik Powszechny” 1999, nr 9, s. 13.

Łukasiewicz M., Smutek przypowieści, „Znak” 2004, nr 3, s. 99–103.

Majkiewicz A., Polska recepcja austriackiej literatury Holocaustowej drugiego pokolenia na przykładzie „Rodowodów” Roberta Schindla, [w:] Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej po 1989 roku, red. M. Wolting, S. Wolting, Universitas, Kraków 2016, s. 373–383.

Majkiewicz A., Postmodernizm we wstępie, „Fa-Art” 1999, nr 1, s. 34–36.

Majkiewicz A., Seria Schritte/Kroki na polskim rynku wydawniczym, [w:] „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, Częstochowa 2015, s. 213–232, http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.13.

Majkiewicz A., Społeczna recepcja serii Schritte/Kroki – obieg krytycznoliteracki, [w:] „Studia Neofilologiczne”, t. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, red. J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz, A. Szyndler, Częstochowa 2015, s. 233–254, http://dx.doi.org/10.16926/sn.2015.11.14.

Miecznicka M., Morbus Kitahara, Ransmayr Christoph, „Gazeta Wyborcza”, 21.12.2003, źródło: http://wyborcza.pl/1,75171836425,html [stan z 10.05.2016].

Nowak M., Życie codzienne po końcu świata. „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 291, s. 25.

Pawłowski W., Przypowieść o żelaznym mieście, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr 281, dod. „Książki” [1.12.1998], s. 10.

Ransmayr Ch., Der Weg nach Surabaya. Reportagen und kleine Prosa, Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1997.

Ransmayr Ch., Królowa Polski: pielgrzymka polityczna (fragment), przeł. J. Ziółkowski, „Odra” 1999, nr 6, s. 40–48.

Ransmayr Ch., Morbus Kitahara (fragment), przeł. S. Lisiecka, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7/9, s. 87–109.

Ransmayr Ch., Morbus Kitahara, przeł. S. Lisiecka, Państwowy Instytut Wydawniczym, Warszawa 2003, 421 s.

Ransmayr Ch., Ostatni świat (fragment), przeł. J.S. Buras, „Literatura na Świecie” 1996, nr 8/9, s. 128–177.

Ransmayr Ch., Ostatni świat. Powieść z dodatkiem owidiuszowego repertuaru, przeł. J.S. Buras, wstępem opatrzył A. Szczypiorski, Wydawnictwo Sic!, seria Spojrzenia, Warszawa 1998, 281 s.

Ransmayr Ch., Przemyśl: lekcja środkowoeuropejska, przeł. J. Ziółkowski, „Nowa Okolica Poetów” 1999, nr 4, s. 251–255.

Ransmayr Ch., Przemyśl: lekcja środkowoeuropejska, przeł. J. Ziółkowski, „Borussia” 2000, nr 20/21, s. 85–89.

Ransmayr Ch., Im blinden Winkel. Nachrichten aus Mitteleuropa, Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1989.

Ransmayr Ch., Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder Die Entdeckung des Wesentlichen, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2000.

Recenzje https://www.perlentaucher.de/buch/christoph-ransmayr/strahlender-untergang.html [stan z 30.03.2016].

Cieślak R., Christopha Ransmayra spory z historią, „Tygiel Kultury” 2000, nr 7/9, s. 110–115.

Schmidt-Dengler W., Nic nie zachowa swojej postaci: o powieści Christopha Ransmayra „Ostatni świat”, przeł. A. Wołkowicz, „Literatura na Świecie” 1996, nr 8/9, s. 178–189.

Smoleński P., Co wolno młodemu Niemcowi, „Gazeta Wyborcza”, 9.10.2007, s. 18.

Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder Die Entdeckung des Wesentlichen [opis książki], źródło: http://www.zvab.com/Strahlender-Untergang-Reproduktionen-Photographien-Willy-Puchner/16404000185/buch [stan z 30.03.2016].

Swobodnym krokiem w literaturę, Dodatek do „Rzeczypospolitej”, 7.11.2005, źródło: http://www.kroki.pl/echamedialne04.html [stan z 10.09.2014].

Tłumacząc, staję się kimś innym. Z Małgorzatą Łukasiewicz rozmawia Agnieszka Papieska. „Nowe Książki” 2007, nr 10, s. 4–7.

Wolff-Powęska A., Pamięć – brzemię i uwolnienie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2011.

Zaworska H., Czas biegnący wstecz, „Nowe Książki” 2004, nr 3, s. 63.


Published : 2016-03-30


Majkiewicz, A. (2016). Powieściowa historical fiction Christopha Ransmayra w polskim obiegu krytycznoliterackim. Transfer. Reception Studies, 1, 115-129. Retrieved from http://www.transfer.whum.ujd.edu.pl/index.php/trs/article/view/158

Anna Majkiewicz  a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa  Poland
Most read articles by the same author(s)