Editors’ note / Od redaktorekMirosław Pawliszyn, „Tęsknota – blask mego życia. I to, co straszy mnie…”, w Studia migracyjne. Przegląd Polonijny, Migration Studies – Review of Polish Diaspora nr 2 (172) (2019): 319-331, http://www.ejournals.eu/Studia-Migracyjne/10.4467/25444972SMPP.19.026.10852.

Download

Published : 2022-12-30


Majkiewicz, A., Ławnikowska-Koper, J., & Budrewicz, A. (2022). Editors’ note / Od redaktorek. Transfer. Reception Studies, 7, 9-17. https://doi.org/10.16926/trs.2022.07.04

Anna Majkiewicz  a.majkiewicz@ujd.edu.pl
Jan Dlugosz University in Częstochowa (Częstochowa)   Poland
Joanna Ławnikowska-Koper 
Jan Dlugosz University in Częstochowa (Częstochowa)   Poland
Aleksandra Budrewicz 
Pedagogical University of Krakow  Poland
Most read articles by the same author(s)