Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, red. Monika Wolting, Stephan Wolting, Universitas, Kraków 2016, ISBN 978-83-242-2784-6, ss. 540


ŁAWNIKOWSKA-KOPER , J. (2017). Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, red. Monika Wolting, Stephan Wolting, Universitas, Kraków 2016, ISBN 978-83-242-2784-6, ss. 540. Transfer. Reception Studies, 2, 257–262. https://doi.org/10.16926/trs.2017.02.13

Joanna ŁAWNIKOWSKA-KOPER   j.lawnikowska-koper@ujd.edu.pl
Akademia im. Jana Długosza (Częstochowa)  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7889-8496
Most read articles by the same author(s)